Ҳуқуқий ахборотни биз хоҳлаган пайтда эмас, ўзингиз хоҳлаган пайтда олинг

 • 246 марта ўқилди

Ширкатнинг бошқарув органлари:
 • ширкат аъзоларининг умумий йиғилиши;
 • ширкат бошқаруви.
 

Ширкат аъзоларининг умумий йиғилишини чақириш:
 • умумий йиғилиш йилига камида 1 марта чақирилади;
 • ҳар йилги умумий йиғилиш молия йили тугаганидан кейин 60 кундан кечиктирмай чақирилади;
 • навбатдан ташқари умумий йиғилиш бошқарувнинг, ширкатда камида 10 фоиз овозга эга бўлган ширкат аъзоларининг ташаббусига, шунингдек тафтиш комиссиясининг талабига биноан чақирилиши мумкин.
 • ширкат қонун ҳужжатлари бузилишига йўл қўйган тақдирда навбатдан ташқари умумий йиғилиш маҳаллий давлат ҳокимияти органи томонидан чақирилиши мумкин.

Ширкат аъзолари умумий йиғилишининг ваколатлари
 • ширкат уставини тасдиқлаш ҳамда унга ўзгартиш киритиш;
 • ширкатнинг бошқарувини, бошқарув раисини ва тафтиш комиссиясини сайлаш;
 • умумий мол-мулкни ва ширкат мол-мулкини бошқариш усулини танлаш;
 • ширкатнинг йиллик даромадлар ва харажатлар сметасини тасдиқлаш;
 • мажбурий бадалларнинг миқдорини тасдиқлаш;
 • бошқарувчиликка (ижрочи директорликка) номзодни ёки бошқарувчи ташкилотни тасдиқлаш;
 • ширкат бошқаруви раисига, аъзоларига ва тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш;
 • ширкат ходимларининг иш ҳақи миқдорини тасдиқлаш;
 • ширкатнинг махсус фондларини тузиш ва улардан маблағлар сарфлаш тартибини белгилаш;
 • умумий мол-мулкдан, ширкатнинг ер участкасидан фойдаланиш қоидаларини белгилаш;
 • ширкат аъзоларининг ариза ва шикоятларини кўриб чиқиш;
 • кўп квартирали уйдаги жойларни қайта қуриш тартибини белгилаш;
 • умумий мол-мулкни ижарага бериш тўғрисида қарорлар қабул қилиш;
 • хўжалик бинолари ва бошқа биноларни қуриш тўғрисида қарорлар қабул қилиш;
 • қарз маблағлари олиш, шу жумладан банк кредитлари олиш;
 • ширкатнинг тадбиркорлик фаолиятидан олинган даромаддан (фойдадан) фойдаланиш йўналишларини белгилаш;
 • ширкатларнинг уюшмаларига (иттифоқларига) кириш ва чиқиш тўғрисида қарорлар қабул қилиш;
 • ширкатни қайта ташкил этиш ва тугатиш тўғрисида қарорлар қабул қилиш.
 

Ширкат бошқаруви:
 • ширкатнинг жорий фаолиятига раҳбарликни амалга оширади;
 • ширкат аъзолари орасидан ширкат уставида белгиланган таркибда ва муддатга умумий йиғилиш томонидан сайланади;
 • ширкат бошқаруви раиси томонидан ширкат уставида белгиланган муддатларда, лекин ойига камида 1 марта чақирилади;
 • ширкат бошқаруви мажлиси унда бошқарув аъзоларининг камида 2/3 қисми иштирок этган тақдирда ваколатли деб топилади.

Ширкат бошқарувининг ваколатлари
 • ширкат аъзолари умумий йиғилиши ва мулкдорлар йиғилишини чақириш ва ўтказишни ташкил этиш;
 • умумий мол-мулкни, ширкатнинг ер участкасини сақлаш ишлари режасининг лойиҳасини ҳамда унинг ижроси тўғрисидаги ҳисоботни тузиш;
 • ширкатнинг йиллик даромадлар ва харажатлар сметаси лойиҳасини ҳамда унинг ижроси тўғрисидаги ҳисоботни тузиш;
 • устав ва умумий йиғилиш қарорларининг бажарилишини таъминлаш;
 • бошқарувчиликка (ижрочи директорликка) номзодлар ёки бошқарувчи ташкилотнинг танлов асосида танлаб олинишини ташкил этиш;
 • буюртмачи вазифаларини бажариш;
 • ваколати доирасида шартномалар тузиш;
 • умумий мол-мулк, ширкатнинг ер участкаси сақланиши устидан назорат қилиш;
 • ускуналар, асбоб-анжомлар ва бошқа моддий бойликларни олиш, уларни сотиш, айирбошлаш, ижарага бериш тўғрисида қарорлар қабул қилиш;
 • ички меҳнат тартиби қоидаларини  тасдиқлаш;
 • ширкат аъзоларининг ариза ва шикоятларини кўриб чиқиш;
 • иш юритиш, бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини, маблағлар тушуми ҳамда уларни сарфлаш ҳисобини ҳар бир уй бўйича алоҳида-алоҳида юритиш;
 • мажбурий бадаллар ва тўловлар ўз вақтида тўланиши устидан назорат қилиш;
 • ширкатнинг маблағларини умумий йиғилиш тасдиқлаган сметага мувофиқ тасарруф этиш.

Ширкатнинг тафтиш комиссияси:
 • умумий йиғилиш томонидан ширкат аъзолари орасидан камида 3 кишидан иборат таркибда кўпи билан икки йил муддатга сайланади;
 • ширкат аъзоларининг умумий йиғилишига ҳисобдордир;
 • ширкатнинг молия-хўжалик фаолиятини текширади.

Комиссия аъзолари бир вақтнинг ўзида ширкат бошқарувининг аъзолари бўлиши мумкин эмас.

Уй-жой коммунал хизматлар бўйича фойдали саҳифалар:
 • ҳудудлар бўйича тарифлар билан танишиш учун ушбу ҳаволага ўтинг;
 • тарифлар калкулятори билан танишиш учун ушбу ҳаволага ўтинг;
 • коммунал хизматлар бўйича балансни текшириш ва тўлаш учун ушбу ҳаволага ўтинг;
 • хизмат кўрсатувчи ташкилотлар билан танишиш учун ушбу ҳаволага ўтинг.

Chat