Ҳуқуқий ахборот портали

Қуйидаги шикастланиш белгилари мавжуд бўлган банкнота муомалага яроқсиз ҳисобланади:

  • бўлакларга ажратилган, шу жумладан ёпиштирилган бўлса;
  • дастлабки ранги ўзгарган ёки ранги ўчган бўлса;
  • ёнган ёки куйган ҳолатда бўлса;
  • қонуний тўлов воситаси эканлигини кўрсатувчи асосий белгиларидан бирининг 50 фоизидан ортиқ қисмига мой, бўёқ ёки сиёҳ тўкилган бўлса;
  • банкнотада кимёвий реактивлар таъсири бўлса;
  • муайян даражада қасддан шикастланган ҳолда тасвир (сурат, портрет) ўзгартирилганда, номинали ўзгартирилган, ҳимоя ипчалари олиб ташланган, катта ҳажмдаги ёзувлар бўлса;
  • банкнота ўлчами ўзгарган бўлса;
  • банкнота тасвирини (суратини, портретини, шаклини) аниқлаш имконини бермайдиган даражада сезиларли ифлосланган бўлса;
  • ўзининг қаттиқлик даражасини сезиларли даражада йўқотиб, юмшоқ ҳолга келган банкнотлар.

Муомалага яроқсиз банкноталар валюта айирбошлаш шохобчаси томонидан инкассога эмитент банкка  жўнатиш учун қабул қилинади.

Валюта айирбошлаш шохобчалари томонидан жисмоний шахсларнинг муомалага яроқсиз банкноталарини инккассога қабул қилишни рад этиш ман этилади.

Банкноталарни инкассога қабул қилиш жисмоний шахснинг аризаси билан бирга шахсини тасдиқловчи ҳужжатини  тақдим этган ҳолда амалга оширилади.

Жисмоний шахсларнинг муомалага яроқсиз банкноталарини эмитент-банк  томонидан айирбошлаб бериш рад этилиши мумкин.

Банкнота инкассога қабул қилинганда жисмоний шахсга бу ҳақда маълумотнома берилади.

Тижорат банклари томонидан жисмоний шахсларнинг муомалага яроқсиз банкноталари билан боғлиқ валюта айирбошлаш операциялари амалга оширилганда воситачилик ҳақлари ундирилиши мумкин.

Эмитент банк  инкассога қабул қилган банкнотани алмаштириб берганда тижорат банки уни жисмоний шахснинг чет эл валютаси ёки миллий валютадаги ҳисобварағига ўтказиши ёки унинг хоҳишига кўра нақд шаклда бериши мумкин.

Эмитент банк инкассога қабул қилинган банкнотани алмаштиришни рад этганда, тижорат банки эмитент банкнинг рад жавоби нусхасини илова қилган ҳолда жисмоний шахсга ёзма хабар юборади.Марказий банк ишонч телефони

Марказий банк раисининг виртуал қабулхонаси

Chat