“Madad” NNT tomonidan 2020 yilda qanday ishlar amalga oshirildi?